تاج گل اروپایی

بدون شک، تاج گل ترحیم اروپایی از جمله سنت‌های فرهنگی و زیبای اروپا است که در مراسم تشییع پیکر، تاجی از گل های زیبا و ترکیبی از رنگ‌های مختلف به همراه صفحه‌ای از نوشته‌های افسانه‌ای را بر روی تابوت قرار می‌دهند. این سنت نه تنها یکی از نمادهایی است که در مراسم ترحیم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه تبدیل به نمادی از فرهنگ و تمدن اروپایی شده است. ترکیبی از گل‌هایی با رنگ‌های مختلف، در تاج گل ترحیم اروپایی به‌کار می‌رود که به این نحوه گل‌آرایی توجه بسیاری از مردم جهان را به خود جلب کرده است. گل‌های مورد استفاده در تاج گل ترحیم اروپایی عموماً شامل گل‌هایی همچون رز، لیلیوم، چند نوع گل آفتابگردان و نشانه‌های دیگر از گل‌ها می‌باشند.